Tadao (SMTAG)

Beschrijving

De SMT Artois-Gohelle is een AOT (Overheid die het vervoer organiseert). De perimeter van deze instelling omvat de 115 gemeenten die de agglomeraties van Lens – Liévin, Hénin – Carvin en Béthune – Bruay vormen.

Als zevende perimeter van stedelijk vervoer in Frankrijk staat de SMT Artois-Gohelle in voor het PDU (Stedelijke Verplaatsingsplan), het TADAO-bussennetwerk, het schoolvervoer en het verplaatsingsbeleid op het grondgebied in het algemeen.

SMT AG die bestuurd wordt door een bondcommissie van 21 verkozenen uit de rechtstreeks betrokken gemeenten, voert de verplaatsingsstrategie en het verplaatsingsbeleid in met als voornaamste doelstelling de optimalisering van het plaatselijke openbare vervoeraanbod. Dergelijke voorrechten maken er een grote speler van in de ontwikkeling van het mijnbekken. SMT AG wordt voorgezeten door de heer Laurent DUPORGE, Burgemeester van Liévin, Departementsraadslid bijgestaan door 2 Ondervoorzitters de heer Jean-Pierre Corbisez, Burgemeester van Oignies en Voorzitter van CAHC en de heer Daniel Delcroix, Burgemeester van Billy-Berclau en Ondervoorzitter van ArtoisComm.

SMT AG ontwikkelt en organiseert het TADAO-netwerk waarvan de uitbating in DSP gebeurt (Delegatie van Overheidsdienst). Zo ook zijn het Bulles-project (6 buslijnen met een hoog serviceniveau) en alle projecten die met het vervoer op het grondgebied te maken hebben, het initiatief en de verantwoordelijkheid van SMT AG.
De verkozenen van SMT AG willen het vervoeraanbod voortdurend optimaliseren, zich aan de toekomstige veranderingen aanpassen en de mobiliteit van iedereen vergemakkelijken. Ze richten zich eveneens op de ruimtelijke ordening, de verbetering van de leefomgeving, de toegankelijkheid voor iedereen en ten slotte de duurzame ontwikkeling om van het openbaar vervoer een echte tweede natuur te maken!

Smt Artois-Gohelle in het kort:

- Overheidsstructuur die valt onder de Code Général de Collectivités Territoriales (Algemeen Wetboek op de Territoriale Gemeenschappen).

- 7e PTU (Perimeter van stadsvervoer) van Frankrijk door zijn omvang en zijn bevolking,

- 115 gemeenten in zijn interventiegebied waaronder Béthune, Bruay-la-Buissière, Carvin, Hénin-Beaumont, Lens, Liévin, Noeux-les-Mines

- 600 000 bewoners betrokken bij het TADAO-netwerk (40% van de bevolking van Pas-de-Calais)

- Het stedelijk openbaar vervoernetwerk TADAO bestaat uit: 4 BULLE-lijnen, 50 regelmatige lijnen, 9 Allobuslijnen, 212 schoolcircuits, een dienst voor vervoer op aanvraag Proxibus, enz.

 

Voorgesteld(e) transportwijze(n):

Bus
Tarieven en verkooppunten Ticket kopen Dienstregelingen

Bestreken regio's:

Regio Lens-Liévin-Hénin-Carvin

De contactgegevens

Voor elke schriftelijke correspondentie:
Tadao
Centre de Relations Clients
BP 322
62300 LENS

Onze adviseurs beantwoorden al uw vragen op 0 810 00 11 78 (prijs van een lokaal gesprek).