Pass Pass-diensten

De Pass Pass-Centrale, de mobiliteitstool in de regio Hauts-de-France

                   De Hauts-de-France Mobilités Centrale is een gemeenschappelijk tool voor de begeleiding van een efficiënte en relevante mobiliteit op het grondgebied van de regio Hauts-de-France. Ze is gebaseerd op een breed gamma aan diensten en functies waarmee de burger begeleid kan wordenin zijn volledige verplaatsingsketen(informatieverschaffing, gebruik van de mobiliteitsdiensten, Diensten-na-verkoop) en waarmee de AOT (overheden die het vervoer organiseren) en de vervoersoperatoren in de opvolging en de aanpassing van hun mobiliteitsaanbod begeleid worden.

                   De vennootschap CONDUENT werd door de Commissie van Openbare Aanbesteding van het Hauts-de-France Mobilités geselecteerd om deze Pass Pass-Centrale te bouwen en uit te baten.

" Een systeem dat alles samenbrengt voor de begeleiding van een duurzame mobiliteit in de regio Hauts-de-France".

 

Een gemeenschappelijk Pass Pass-ticketsysteem 

Gemeenschappelijke werken onder de Hauts-de-France Mobilités-leden zorgden voor de concretisering van verschillende projecten waaronder de invoering van een gemeenschappelijk Pass Pass-ticketsysteem in 2011 waarmee de reiziger zich gemakkelijk kan verplaatsen tussen de vervoernetten die over dit ticketsysteem beschikken en voor het geheel van hun mobiliteitsdiensten. Het bevat of geeft toegang tot tarieven voor monomodaal, intermodaal of geïntegreerd vervoer, net als tot de tarieven voor mono- en multiservice. Momenteel zijn er op het grondgebied zowat 800.000 Pass Pass-kaarten in omloop.

Op dit moment beschikken 7 netwerken over het Pass Pass-systeem:

Openbaar vervoer
TER Nord en Pas-de-Calais (Regio Hauts-de-France)
Arc-en-Ciel (Regio Hauts-de-France)
Imag’in (SITAC)
Transpole (MEL)
DK’Bus (CUD)
TUC (CA Cambrai)
Marinéo (CAB)

Transvilles (SIMOUV)

Tadao (SMTAG)

 
Andere mobiliteitsaanbiedingen
Fietsenparkings (TER)
Deelfiets: V’Lille, Vel’in, DK’Bus
Autodelen: Lilas Autopartage
Elektrische Pass Pass (opladen van elektrische voertuigen)

 

Vereenvoudigde verplaatsingen voor de gebruiker

→ Functies voor de voorbereiding van de verplaatsing:

. Beschikbare mobiliteitsaanbiedingen voorstellen voor een verplaatsing van punt A naar punt B over het hele grondgebied en zelfs daarbuiten
. De mobiliteitsaanbiedingen voorstellen die het best aan de behoeften van de klant aangepast zijn.
. De tarieven identificeren die aan de verschillende profielen zijn aangepast
. De aankoop van vervoerbewijzen en mobiliteitsaanbiedingen (carsharing, deelfietsen) voor gebruik met de Pass Pass-kaart.

→ Terbeschikkingstelling van mobiliteitsassistentie:

. In realtime de beschikbaarheid van verschillende diensten aangeven (deelfietsen, oplaadpunten van elektrische voertuigen,...)
. In realtime informeren over al dan niet voorziene storingen
. Alternatieve verplaatsingsoplossingen voorstellen bij storing
. Kunnen genieten van een dienst-na-verkoop bij om het even welke Pass Pass-partner.

→ Functies die toegankelijk zijn via evolutieve en moderne media:

. Pass Pass-webportaal waarvan de functies in de internetsites van elke Partner geïntegreerd zullen kunnen worden
. Mobiele applicaties (met identificatie van Pass Pass en/of partners die door de Hauts-de-France Mobilités Centrale ondersteund worden)
. Optionele invoering van innoverende diensten: 2D-barcodes en NFC-tags  (informatie aan de haltes), e-ticket, postfacturatie.

 

Betere kennis van de verplaatsingen op het grondgebied om de intermodaliteit te bevorderen

→ Begeleiding van de reiziger:

. De uitbating coördineren door met name het beheer van de aansluitingen dankzij informatie-uitwisselingen over de evolutie van het aanbod in realtime
. Informatie (storingen, wijziging van reisweg,...) aan de reizigers zenden
. Pass Pass-terminals ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van de verdeelfuncties, DNV en informatie.

→ Delen van informatie voor een intermodale uitbating over het volledige grondgebied:
. Creatie van een gemeenschappelijk Referentiesysteem voor het delen van gegevens over de vervoer/mobiliteitsaanbiedingen en over de activiteiten (verplaatsingen,...)
. Terbeschikkingstelling van statistische gegevens van de talrijke netwerken en de talrijke diensten voor de optimalisering en de coördinatie van de aanbiedingen, de oriëntatie van het stedenbouwkundige beleid.
. Berekening van de verdeling van de financiële inkomsten.

Financiële ondersteuning

Naast de financiële bijdrage van de Hauts-de-France Mobilités-leden nemen ook de Staat en de Europese Unie deel aan de financiering van deze Pass Pass-Centrale.

  • De Staat via de Projectoproep “Transports en commun et mobilité durable of Openbaar vervoer en duurzame mobiliteit” van het Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (Ministerie van Ecologie, Duurzame Ontwikkeling en Energie),
  • De Europese Unie via het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

organisation