Tarieven

Enkel traject per 10 (RSA)

De RSA-vervoerbewijzen zijn bestemd voor begunstigden van de niet verhoogde RSA Socle wegens hun geïsoleerde situatie. De begunstigden van het RSA-tarief worden verzocht zich eenmaal per kwartaal bij het Transpole-agentschap te melden om hun status bij te werken.

Netwerk(en) : ilévia

Openba(a)r(e) : Solidariteits percentage

Frequentie : Toevallige

Prijs : 7,75€

Pass Pass-kaart beschikbaar : Neen

Ondersteunende documenten vereist : Neen

U kunt zich bij het betrokken netwerk informeren over de beschikbaarheid per verkooppunt van de verschillende producten : Ilévia (MEL)