Tarieven

Iris Mensuel

De IRIS-vervoerbewijzen zijn bedoeld voor werkzoekenden onder bepaalde voorwaarden. De begunstigden van het IRIS-tarief worden verzocht zich eenmaal per kwartaal bij het Transpole-agentschap te melden om hun status bij te werken.

Netwerk(en) : ilévia

Openba(a)r(e) : Solidariteits percentage

Geldigheidsduur : 1 maand

Frequentie : Regelmatige

Prijs : 7,75€

Pass Pass-kaart beschikbaar : Neen

Ondersteunende documenten vereist : Neen

U kunt zich bij het betrokken netwerk informeren over de beschikbaarheid per verkooppunt van de verschillende producten : Ilévia (MEL)