Tarieven

QF2-abonnement van 10 maanden (4-25 jaar)

Om te profiteren van sociale tarieven, moet uw gezinsquotiënt minder dan of gelijk zijn aan € 716 en moet u in de Europese metropool Lille wonen.

Netwerk(en) : ilévia

Openba(a)r(e) : Jongere

Geldigheidsduur : 1 maand

Frequentie : Regelmatige

Prijs : 80,00€

Pass Pass-kaart beschikbaar : Ja

Ondersteunende documenten vereist : Neen

U kunt zich bij het betrokken netwerk informeren over de beschikbaarheid per verkooppunt van de verschillende producten : Ilévia (MEL)